FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte a odešlete tento formulář na adresu prodávajícího:

program health a.s., Grosslingova 4, 841 09 Bratislava.


IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
Odstupuji tímto od kupní smlouvy na zboží:.............................................................

Číslo objednávky:.......................................................................................................

Datum převzetí zboží:.................................................................................................

Jméno spotřebitele: ..................................................................................................

Adresa spotřebitele: .................................................................................................

Účet, na který má být vrácena částka: ....................................................................

IBAN: ......................................................................................................................

 

Podpis spotřebitele: ...............................................................................................

Datum: ....................................................................................................................

Slovensky